ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δεν επιτρέπεται να επισκέπτεται το σχολείο κανένα πρόσωπο που δεν έχει άμεση σχέση με τη διεξαγωγή των εργασιών ή την προαγωγή του έργου του σχολείου, χωρίς εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του Σχολείου.

Γονείς και κηδεμόνες μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο κατά τον καθορισμένο χρόνο.

Άλλες επισκέψεις μπορούν να γίνονται ύστερα από σχετική άδεια που δίνεται από τον Διευθυντή του Σχολείου.

Η είσοδος στο σχολείο δεν επιτρέπεται για διαφήμιση ή πώληση προϊόντων ή προσφορά υπηρεσιών ή για διεξαγωγή εργασίας που δεν αφορά τη λειτουργία του.

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.