Β Λυκείου. Κατάργηση Υποτμημάτων.

Από την Δευτέρα, 25/5/2020, όλοι οι μαθητές της Β Λυκείου -εκτός αυτών που έχουν υποβάλλει
Υπεύθυνες Δηλώσεις-οφείλουν να έρχονται στο Σχολείο, όλες τις ημέρες/ώρες του προγράμματος.

Τα υποτμήματα και η εκ περιτροπής προσέλευση των μαθητών παύουν να ισχύουν,
σύμφωνα με τις όρους και προϋποθέσεις του ΕΟΔΥ.

Οι μαθητές με Υπεύθυνες Δηλώσεις, θα πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματα Εξ Αποστάσεως
και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) τους.

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.