Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Προθεσμίες, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά, Υποβολή Αίτησης, Πληροφορίες, Εξετάσεις κ.α.

Εγκύκλιος

Προκήρυξη

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.