Ενημέρωση υποψηφίων για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και τις Σχολές Συναρμοδίων Υπουργείων (Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές κλπ) μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων με βάση τον Ν.4777/2021(Α΄ 25).

Ενημέρωση για εισαγωγή υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών ΓΕΛ με βάση το Νόμο 4777/2021.
Δείτε ή κατεβάσετε την Εγκύκλιο

Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής.
Δείτε ή κατεβάσετε το ΦΕΚ

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.
Δείτε ή κατεβάσετε το ΦΕΚ

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.