Πρόγραμμα Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων-Υγειονομική εξέταση και Πρακτική δοκιμασία στα ΤΕΦΑΑ

Εγκύκλιος
Διαβίβαση προγράμματος Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και Δελτίου Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.
Δείτε ή κατεβάστε την Εγκύκλιο.

Απόφαση
Α. Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων, για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους.
Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.
Δείτε ή κατεβάστε την Απόφαση.

Ημερομηνίες ΤΕΦΑΑ
Δείτε ή κατεβάστε το Δελτίο Τύπου.

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.