Επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ - Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα».

Κριτήρια επιλεξιμότητας, τον τρόπο υποβολής αιτήσεων και τη διάρκεια του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», ώστε οι δικαιούχοι του προγράμματος να καταθέσουν την αίτησή τους, να την ολοκληρώσουν και να κάνουν χρήση των επιταγών που δικαιούνται έως την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

Επεξηγηματικό κείμενο για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» : δείτε ή κατεβάστε εδώ

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.