Σχολικό Έτος 2021-2022 : Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, Λιμενικό, Πυροσβεστική, Αστυνομία με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2021-2022, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ΠΚΕ θα διεξαχθούν το φθινόπωρο του 2021.

Εγκύκλιος : Δείτε ή κατεβάστε εδώ.

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.