Προθεσμίες - Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22.

Δείτε ή κατεβάσετε την Εγκύκλιο εδώ.

Δείτε ή κατεβάσετε την Προκήρυξη εδώ.

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.