Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2021.

Δείτε ή κατεβάσετε την Απόφαση για τον Ορισμό Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και την κατανομή υποψηφίων έτους 2021 εδώ.

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.