Ωρολόγιο πρόγραμμα του ΓΕΛ Αυλώνα

Παρακαλώ ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας.

Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να ενημερώνονται από τους καθηγητές στα αντίστοιχα κενά του προγράμματος.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΛ ΑΥΛΩΝΑ

This entry was posted in Αναρτήσεις. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.