Προσφορές για τετραήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Αυλώνα

Σας παραθέτουμε το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων και τις προσφορές που μας κατέθεσαν:

Πρακτικό εκδρομής 2018

Προσφορές:

1. mazi-travel-page1, mazi-travel-page2

2. yolo-travel-page1, yolo-travel-page2

3. connection-p1, connection-p2, connection-p3, connection-p4

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.