Προσφορές για πενταήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη ΓΕΛ Αυλώνα

Σας παραθέτουμε το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων και τις προσφορές που μας κατέθεσαν:

Πρακτικό εκδρομής 2018

Προσφορές:

  1. Another Tour
  2. Connection Travel
  3. Mazi Travel & Events
This entry was posted in Αναρτήσεις. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.