Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ε Σ - 2 0 2 0

  • Επιβεβαίωση και Υπογραφή των Αιτήσεων-Δηλώσεων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020

Καλούνται οι υποψήφιοι του ΓΕΛ ΑΥΛΩΝΑ να προσέλθουν στο Λύκειο προκειμένου
να επιβεβαιώσουν και να υπογράψουν την Αίτηση - Δήλωση τους.

Προθεσμία  έως και την Πέμπτη 14-5-2020.

Όλοι οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν και θα επιδείξουν ταυτότητα (ελληνική ή ξένη) /διαβατήριο (ελληνικό ή ξένο) ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους και θα ελεγχθεί
η ορθή καταχώριση.

Για την Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων απαιτείται να προσκομιστεί και να επιδειχθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προσοχή :
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της παραπάνω προθεσμίας,
τότε η Αίτηση - Δήλωση που έχουν ήδη υποβάλει, δεν θα ληφθεί υπόψη,
έτσι όπως ορίστηκε η διαδικασία από το Υπουργείο Παιδείας.  • Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2020
πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειο Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ)
υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές με email : mail@lyk-avlon.att.sch.gr

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από την Δευτέρα, 30 Μαρτίου ως και την Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία πρέπει να τηρηθεί από όλους τους υποψηφίους.

Για Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ), Οδηγίες και για άλλα αρχεία πατήστε ΕΔΩ

Για Αιτήσεις μόνο, επιλέξτε μια από τις παρακάτω :

Α-Δ ΝΕΟ ΓΕΛ (1 σελίδα για υποβολή)

Α-Δ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ (1 σελίδα για υποβολή)