ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Ηλεκτρονική διεύθυνση:
  lykavlna@sch.grmail@lyk-avlon.att.sch.gr
  Τηλέφωνο και Φαξ : 22950-41504
  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μ.Παπαϊωάννου 1, Αυλώνας Αττικής, Τ.Κ. 19011
  =========================================================
  E-mail address:
  lykavlna@sch.grmail@lyk-avlon.att.sch.gr
  Tel. No and Fax: +3022950-41504
  Post Address: M.Papaioannou 1, Avlonas, Attiki, 19011, Greece