ΜΑΘΗΤΕΣ

ΤΑΞΗ Α

Τμήμα: Α1
Τμήμα: Α2

ΤΑΞΗ Β

Τμήμα: Β1
Τμήμα: Β2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Θεωρητική
Θετική
Τεχνολογική

ΤΑΞΗ Γ

Τμήμα: Γ1
Τμήμα: Γ2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Θεωρητική
Θετική
Τεχνολογική